names related to: goran M

(bulgarian) Gorazd
(macedonian) Gorazd
(croatian) goranka, gorica, gorana
(macedonian) gorica
(serbian) goranka, gorana
(slovene) goranka, gorica, gorana
(croatian) gogi, gogo, goksi, Goša
(macedonian) gogi, gogo, goksi, Goša
(serbian) gogi, gogo, goksi, Goša