names related to: kaj M

(danish) kai, kay
(finnish) kai
(german) kai, kay
(norwegian) kai, kay
(swedish) kai, kay